Skip to content Skip to footer

Θεραπευτικές Ηλικίες

Έχει επιλέξει να ασχοληθεί με ενήλικες αλλά και με έφηβους.Πιστεύει ότι η εφηβεία είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη ενός ανθρώπου. Οι έφηβοι διανύουν μια περίοδο της ζωής τους απ'την οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Προυποθέτει ξεκάθαρους κανόνες και κατανόηση των συμπεριφορών, των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, ώστε να συμπορευτείς μαζί τους στο ταξίδι της ενηλικίωσης και διαμόρφωσης της ατομικής και συλλογικής τους ταυτότητας.

Ατομική Θεραπεία

Στόχος του ψυχοθεραπευτή που ακολουθεί την Συνθετική Προσέγγιση είναι να ενσωματώσει με επιτυχία τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεωρίες, μεθόδους και τεχνικές ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να διευρυνθεί η αίσθηση προσωπικού χώρου και η λειτουργικότητα του ανθρώπου που ζητά βοήθεια, τόσο σε ενδοψυχικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο, πάντα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά όρια του κάθε ατόμου.Γι’ αυτόν τον λόγο, η συνθετική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπευτικής πρακτικής σύμφωνα με τα αιτήματα και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ανθρώπου. Ο ψυχοθεραπευτής θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα της δουλειάς του την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που εμπεριέχει και στηρίζει με σεβασμό και βαθιά αίσθηση ειλικρινούς αποδοχής τις ανάγκες και τα αιτήματα του θεραπευόμενου.Η αλλαγή είναι εφικτή και συμβαίνει ολιστικά όταν ένα άτομο γίνεται αυτό που είναι και όχι όταν προσπαθεί να γίνει εκείνο που δεν είναι. Παραδόξως, η αλλαγή συντελείται όχι μέσω εξαναγκασμού, αλλά όταν το άτομο καταθέσει χρόνο και προσπάθεια για να γίνει ο εαυτός του.

Ατομική Θεραπεία Online

Η Ψυχολογική Υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, δεν διαφέρει σε θεραπευτικό αποτέλεσμα από την κλασσική συνάντηση του θεραπευόµενου στο γραφείο του ψυχολόγου. Ο ψυχολόγος εφαρμόζει με τον ίδιο τρόπο τις επιστημονικές του γνώσεις και τεχνικές. Ακολουθεί επίσης με τον ίδιο τρόπο, τον κώδικα δεοντολογίας, το ιατρικό απόρρητο, την θεραπευτική συμμαχία και συνεργασία.

Θεραπεία Ζευγαριών

Στην πορεία της ζωής ενός ζευγαριού υπάρχει περίπτωση να έρθει αντιμέτωπο με κάποια μορφή κρίσης και αλλαγής του μέχρι πρότινος ικανοποιητικού τρόπου λειτουργίας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται υποστήριξη και εύρεση νέων τρόπων ύπαρξης και λειτουργικότητας.Το θεραπευτικό πλαίσιο παρέχει στο ζευγάρι τον απαραίτητο χώρο και χρόνο όπου, με την καταλυτική παρουσία του ψυχολόγου, επιτρέπεται να εκφραστούν και να ακουστούν και οι δύο σύντροφοι και να ανοίξουν θέματα όπως ποτέ πριν δεν είχε συμβεί, με σκοπό να επικοινωνήσουν πραγματικά και χωρίς διπλά μηνύματα.

Ψυχομετρικά Τεστ

Τα ψυχομετρικά όργανα έχουν περιγραφεί ως αντικειμενικές, έγκυρες, αξιόπιστες και σταθμισμένες μετρήσεις δειγμάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για ένα άτομο, ονομάζεται αξιολόγηση. Τα τεστ είναι ένα είδος αξιολόγησης που γίνεται με ειδικές διαδικασίες και σκοπό την απόκτηση πληροφοριών και τη μετατροπή τους σε μετρήσιμα μεγέθη.Τα ψυχομετρικά όργανα πρέπει να έχουν επαρκή εγκυρότητα, αξιοπιστία και να έχουν σταθμιστεί επαρκώς, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα υποκειμένων του γενικού πληθυσμού. Πρέπει να παρέχεται ο τρόπος χορήγησης, βαθμολόγησης και ανάλυσης των κλινικών ευρημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους.Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα τεστ δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τη λήψη άκαμπτων αποφάσεων. Τα τεστ χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τη γνώση ενός ατόμου για τον εαυτό του και να το καταστήσει ικανό να προσεγγίσει τους στόχους του, σύμφωνα και σε συνδυασμό των πραγματικών του δυνατοτήτων.Ανακαλύψτε τις επαγγελματικές δεξιότητες ενός υποψηφίου καθώς και τα δυνατά του σημεία, συγκρίνοντας το ηγετικό του στυλ με τους στόχους της εταιρίας σας. Εντοπίστε ποιός θα είναι κατάλληλος και θα προσθέσει ένα λιθαράκι στην επιτυχία της εταιρίας σας.